FT/Mał/3/2018

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu – Czujnika termowizyjnego głowicy
wielofunkcyjnej o specyfikacji następującej:

  
1) napięcie zasilania od 3,0 V do 5,0 V;
2) zakres długości fali: od 8 μm do 14 μm;
3) Kąt pomiaru: 51,0° dla trybu HFOV i 63,5 ° dla diagonalnego;
4) rozdzielczość: 160 (h) x 120 (v) aktywnych pixeli;
5) czułość termiczna: poniżej 50 mK;
6) interfejs konfiguracji: I2C;
7) czas oczekiwania na obraz: poniżej 0,5 s
8) rozmiar poniżej: 30x30x15mm

  
Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i być dopuszczony do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik

  
Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

  
2 Kod CPV: 38410000-2;

  
3 Nazwa kodu CPV: Przyrządy pomiarowe;

Pełną specyfikację zamówienia można pobrać tutaj

  

Nie wpłynęła żadna oferta.