FT/Mał/4/2018

 

Przedmiot zamówienia stanowi zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji na oprogramowanie do projektowania 3D podzespołów mechanicznych – 1 licencja zgodnie z poniższą specyfikacją:

  

- łatwe w obsłudze projektowanie 3D elementów mechanicznych

- modelowanie 3D części

- wizualizacja projektów w czasie rzeczywistym

- projektowanie dużych zespołów

- przygotowywanie konstrukcji blachowych

- biblioteka części w katalogu/zakupionych/znormalizowanych

- projektowanie części z tworzyw sztucznych

- symulacja i sprawdzanie poprawności projektu

- analiza pochylenia

- narzędzia związane z chmurami punktów

- kolizja zespołu i wykrywanie kolizji

- konwersja i zgodność plików CAD

- renderowanie CAD i dokumentacja projektów

- automatyczne tworzenie widoku rysunków

- obsługa standardów międzynarodowych

- generowanie zestawień komponentów

- zarządzanie danymi

- zarządzanie danymi z produktu

- automatyczna organizacja projektu

- środowisko symulacji dynamicznych multibody

- symulacje wytrzymałościowe

- profesjonalne narzędzia do kreślenia i tworzenia dokumentacji

- obsługa plików .ipt, .iam, import plików .dwg, .dxf

- obsługa myszy-manipulatora 3D

- czas trwania licencji: minimalnie 2 lata

    

Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV: 48321000-4

Nazwa kodu CPV: Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

  

  

Pełną specyfikację zamówienia można pobrać tutaj

Nie dokonano wyboru ofert, zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.