FT/Mał/5/2018

   

Przedmiot zamówienia stanowi zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji na oprogramowanie do projektowania 3D podzespołów mechanicznych – 1 licencja zgodnie z poniższą specyfikacją:

    

a. czas trwania licencji: 24 miesiące
b. licencja 1-stanowiskowa z możliwością pracy naprzemiennej przy instalacji na maksymalnie 3 komputerach
c. modelowanie 3D części
d. projektowanie dużych zespołów
e. obsługa plików .ipt, .iam, .idw, możliwość importu plików .dwg, .dxf
f. profesjonalne narzędzia do kreślenia i tworzenia dokumentacji
g. narzędzia związane z chmurami punktów
h. generowanie zestawień komponentów
i. łatwe projektowanie 3D elementów mechanicznych
j. biblioteka części w katalogu/zakupionych/znormalizowanych
k. projektowanie części z tworzyw sztucznych
l. symulacja i sprawdzanie poprawności projektu
m. konwersja i zgodność plików CAD
n. renderowanie CAD i dokumentacja projektów
o. automatyczne tworzenie widoku rysunków
p. środowisko symulacji dynamicznych multibody
q. symulacje wytrzymałościowe
r. obsługa standardów międzynarodowych
s. zarządzanie danymi
t. wizualizacja projektów w czasie rzeczywistym
u. przygotowywanie konstrukcji blachowych
v. analiza pochylenia
w. kolizja zespołu i wykrywanie kolizji
x. zarządzanie danymi z produktu
y. automatyczna organizacja projektu
z. obsługa myszy-manipulatora 3D

     

Kod CPV i jego nazwa: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 7220000-7 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania; 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne.

  

Pełną specyfikację zamówienia można pobrać tutaj

  

Oferty proszę przesyłać na adres: zakupy@fortec.pl

   

wybrano ofertę firmy: 

     

P.A. NOVA SA z siedzibą w Gliwicach