FT/Mal/6/2018

  

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa Zakup podzespołów do budowy pozostałych elementów robota inspekcyjnego o parametrach standardowych na stałe zamontowanych w prototypie (p. 1.22 wniosku o dofinansowanie) o minimalnej specyfikacji następującej:

1) [Część pierwsza zamówienia] Część pierwszą stanowi dostawa modułu magazynowania kabla – 2 sztuki, o minimalnych parametrach technicznych następujących:

  
Parametry techniczne modułu magazynowania kabla:

  
a. - konstrukcja z profli prostokątnych ze stali nierdzewnej;
b. - koła samonastawne blokowane do transportu po równych powierzchniach;
c. - możliwość nawinięcia kabla o średnicy nominalnej w zakresie Ø8 mm÷Ø11 mm i długości 300 m;
d. - silnik elektryczny prądu stałego o napięciu nominalnym zasilania 12V, moc nominalna w zakresie 190÷230W, nominalna prędkość obrotowa w zakresie 2000÷3000 obr./min.;
e. - reduktor ślimakowy z wałem wyjściowym pod kątem 90° do wału wejściowego;
f. - przekładnia łańcuchowa o przełożeniu w zakresie 2:1 ÷ 2.5:1;
g. - prędkość minimalna nawijania kabla: 6 m/min;
h. - wyjście kabla z bębna z możliwością zaczepienia linki stalowej wzmacniającej kabel;
i. - złącze obrotowe, umożliwiające transmisję 12 kanałów podczas rozwijania kabla;
j. - złącza okrągłe połączeniowe modułu licznika i panelu operatorskiego;
k. - masa maksymalna bez kabla: 25 kg;
l. - wymiary maksymalne: 700 mm (długość) x 450 (szerokość) x 600 mm (wysokość);
m. - licznik długości kabla wykonany ze stali nierdzewnej;
n. - pomiar długości rozwijanego kabla za pomocą enkodera;
o. - dokładność pomiaru długości kabla: 0.3%;
p. - możliwość mocowania licznika długości kabla na statywie;
q. - koło prowadzące pozwalające na stosowanie kabla o średnicy nominalnej 10 mm lub mniejszej;

2) [Część druga zamówienia] Część drugą stanowi dostawa kabla sterowniczego bębnowego 8-żyłowego o minimalnych parametrach technicznych następujących:

  
a. - kabel przystosowany do transmisji sygnału wideo i zasilania;
b. - długość 400 m;
c. - średnica zewnętrzna kabla maksymalnie Ø11 mm;
d. - Linka stalowa nośna o średnicy Ø1,5 mm w izolacji PVC (średnica maksymalna Ø2,5 mm);
e. – minimalnie 3 pary kabli sygnałowych skręconych CuPr18 (2x0,35 mm2), skok 20 mm;
f. - 2 kable zasilające CuPr18 o przekroju 0,75 mm2 w izolacji PVC;
g. - izolacja - taśma chłonąca wodę;
h. - izolacja zewnętrzna – PVC;

   

Dopuszcza się zastosowanie przez Dostawców nowszych, lepszych rozwiązań technicznych spełniających powyższe wymagania i niepogarszających parametrów technicznych.

Kod CPV i jego nazwa:;31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie; 31224400-6 Kable przyłączeniowe;

 

Pełną specyfikację zamówienia można pobrać tutaj