• Kalkulator służący do obliczenia wymaganej pojemności dysku w rejestratorze

 

 


Typ strumienia: H.264 (Najczęściej stosowany)
MPEG-4
MPEG-2
MJPEG

Rozdzielczość kamery:
QCIF (176x120) 1 Megapixel (1280x1024)
CIF (352x240) 2 Megapixel (1920x1080)
4CIF (704x480) 3 Megapixel (2048x1536)
D1 (720x576)  5 Megapixel (2560x1920)
Jakość zapisu / kompresja:  Wysoka/niska   Średnia   Standard/wysoka (analogowa CCTV)
Średni rozmiar klatki: KB

Ilość kamer:  

Ilość klatek na sekundę z każdej kamery: FPS
Ilość godzin zapisu na dobę:  
Wymagany czas archiwizacji:   dni

Strumień zapisu:  --> Na kamerę:  

Minimlna pojemność dysku:  *
    Praktyczne podpowiedzi:
  • 1 FPS (klatka/s) jest najniższą wartością zapisu obrazu z kamery.
  • 25 FPS jest wratością najwyższą w technologii CCTV, 30 FPS w technologii IP
  • Nie zawsze wymagany jest zapis w trybie czasu rzeczywistego 25 FPS ( klatek/s )
  • W większości przypadków wystarczy zapis z prękością 6 FPS ( klatek/s )
  • 10 FPS  ( klatek/s ) sprawia wrażenie płynnego ruchu

* Wyliczona wartość jest wartością średnią i może różnić się od rzeczywistej w konkretnym zastosowaniu