KAMERY CCTV MONITORING

KAMERY HD-CVI

Systemy HD-CVI to nowy wymiar analogowej telewizji CCTV.

WIĘCEJ

PROFESJONALNE KAMERY

KAMERY INSPEKCYJNE

Kamery pomagają w docieraniu do trudno dostępnych miejsc.

WIĘCEJ

Kategorie

Instrukcja obsługi menu OSD w kamerach Fortec

 

 

Manualny [MANUAL]

Obiektyw [LENS]

Automatyczny

Typ sterowania: DC lub VIDEO [TYPE DC/VIDEO]

 

[AUTO]

Tryb Pracy: Zamknięty/Automatyczny/Otwarty szybkość 0-255 [MODE CLOSE/AUTO/OPEN SPEED 0-255]

 

 

Wys. oświetlenie Tryb: Migawka + Auto Iris/ Auto Iris

[HIGH LUMINANCE MODE: SHUT+AUTO IRIS/AUTO IRIS]

 

Automatyczny

 

[AUTO]

Jasność 0-255 [BRIGHTNESS 0-255]

Migawka/AGC [SHUTTER/AGC]

 

Niskie oświetlenie Tryb: Wyłącz/AGC [LOW LUMINANCE MODE: OFF/AGC]

 

 

Jasność [BRIGHTNESS] x0,25 x0,5 x0,75 xl

 

Manualny

Migawka: [SHUTTER] 1/50 1/120 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/10000

 

[MANUAL]

Wzmocnienie AGC: 6,12,18,24,30,36,42,44

 

 

Ustawienie : [SPEED/DELEY CNT/ATW]

Balans bieli

ATW

Ustawienie : [SPEED/DELEY CNT/ATW]

[WHITE BALANCE]

Ustawienie: [PUSH/ANTI CR/ PUCH LOCK/ USER1 - 2/ MANUAL]

Kompensacja tła [BLC/BACKLIGHT]

Wyłączenie/BLC/HLC [OFF/BLC/HLC]

 

Wył. [OFF]

[ATR]

Wł. [ON]

Wybór: Luminancja/Kontrast [LUMINANCE/CONTRAST]

 

Wył. [OFF]

Detekcja ruchu [MOTION DET]

Wł. [ON]

Wybór: Czułość/Wyświetlanie/Strefa

monit./Położenie [DETECT SENCE/BLOCK DISP/MONITOR

AREA/AREA SEL/ TOP - BOTTOM - LEFT - RIGHT]

Strefy prywatnośći [PRIVACY]

Wył. [OFF]

Wł. [ON]

Wybór położenia strefy [AREA SEL] Rodzaj maski [COLOR/TRANSP/MOSAIC]

 

Kolor [COLOR]

Dzień/Noc

Cz./Biały [B/W]

Poziom synchronizacji Wył./Wł. [BURST OFF/ON]

[DAY/NIGHT]

Automatycznie [AUTO]

Poziom synchr. Wył./Wł. [BURST OFF/ON]

 

Szybkość / Opóźnienie przełączania D/N i N/D [SPEED/DELAY CNT: D/N N/D]

Redukcja szumów [NR]

NR

Tryb: Y+C/Wyłączony/Y/C [MODE Y/C,OFF,Y,C]

Nazwa kamery

[CAMERA ID]

Wł. [ON] Wył. [OFF]

Nazwa kamery [CAMERA ID] Położenie opisu [POS]

Synchronizacja [SYNC]

Wewnętrzna - ustawienie fabryczne dla 12V [INT]

Język MENU OSD [LANGUAGE]

Wybór jednego z dostępnych języków MENU

<- Pojawienie się takiego znaku przy funkcji oznacza możliwość wejścia w podmenu/SET

Potwierdzenie/SET Reset ustawień/Wstecz/Wyjście/Zapisz zmiany [CAMERA RESET/BACK/EXIT/SAVE ALL]

 

 

Opis funkcji i ustawień kamery 
 • [LENS]Obiektyw . ▼SET/PODMENU

      AUTO IRIS - Automatyczna przesłona, sterowanie prądowe DC lub video V

       MANUAL - Ręczne ustawianie obiektywu      

 • [SHUTTER]Elektroniczna migawka. ▼
 • [AGC] Automat. poziom wzmocnienia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych

       HIGH LUMINANCE - Dobre oświetlenie sceny LOW LUMINANCE - Słabe lub złe oświetlenie sceny

       MANUAL - Ręczne ustawiania parametrów

 • [WHITE BALANCE]Balans bieli. ▼

       [ATW] - Automatyczne dostosowanie poziomu balansu bieli. ▼

       [SPEED] - Szybkość reakcji

       [DELAY CNT] - Opóźnienie reakcji

       [ENVIRONMENT] - Środowisko pracy kamery. Wewnątrz/Na zewnątrz

       [ANTI CR] - Redukcja „pływania" kolorów w specyficznych warunkach oświetlenia

       [USER 1] [USER 2] - Ustawienie użytkownik 1 i 2. Zapamiętane ustawienia manualne

       [MANUAL] - Manualne ustawienia parametrów balansu bieli.

       [PUSH LOCK] - Funkcja pozwala na automatyczne dopasowanie kamery (Skieruj kamerę na białe tło i wciśnij SET/Potwierdzenie)

 • [BLC] Kompensacja światła padającego z tyłu (za obiektem na który zwrócona jest kamera)
 • [HLC] Kompensacja silnego światła padającego na kamerę (redukcja oślepiania kamery)
 • [PICT ADJUST]Dopasowywanie obrazu. ▼

       [MIRROR] - Odbicie lustrzane

       [BRIGHTNESS] - Jasność obrazu

       [CONTRAST] - Kontrast obrazu

       [SHARPNESS] - Ostrość obrazu

       [HUE] - Ustawianie temperatury/odcieni barw

       [GAIN] - Ustawianie poziomu obrazu

 • [ATR] Redukcja poziomu tonów oświetlenia (poprawia obraz w przypadku niedoświetlenia lub prześwietlenia sceny) ▼
 • [MOTION DET] Detekcja ruchu. (przez analizę wideo) ▼

       [DETECT SENSE] - Poziom czułość detekcji ruchu

       [BLOCK DISP] - Wyświetlanie punktów detekcji

       [MONITOR AREA] - Uruchomienie wybranych stref na monitorze

       [AREA SEL] - Wybór stref

 • [PRIVACY]- Strefy prywatności. ▼

       [ON/OFF] Włączenie/Wyłączenie jednej z 4 stref

       Ustawianie lokalizacji stref oraz sposobu maskowania obrazu

 • [DAY/NIGHT] Tryb pracy Dzień/Noc - Kolor/BW. ▼

       [COLOR] - Praca wyłącznie w trybie kolorowym

       [B/W] - Praca wyłącznie w trybie czarnobiałym

       [AUTO] - Automatyczne przełączenia kolor/BW i BW/kolor

       Ustawianie parametrów oraz szybkości lub opóźnienia przełączania

 • [NR - Noise Reduction] - Redukcja szumów.

[NR MODE] - Wybór trybu i poziomu redukcji luminancja/chrominancja

 • [CAMERA ID] - Nazwa kamery. Włączenie lub wyłączenie. Nazwa własna (do 48 znaków), wybór umiejscowienia nazwy na ekranie.
 • [SYNC]- Synchronizacja kamery INT - Wewnętrzna (ustawienie fabryczne dla 12V)
 • [LANGUAGE]- Język w menu ekranowym OSD.
 • [CAMERA RESET]- Przywrócenie ustawień fabrycznych. Uwaga, utrata wszystkich dotychczasowych ustawień!
 • [SAVE ALL]- Zapisz wszystko. Zapisanie wprowadzonych zmian. Uwaga, bez potwierdzenia zmian, wprowadzone ustawienia nie zostaną zapamiętane.
 • [BACK]- Powrót do poprzedniego okna.
 • [EXIT]- Wyjście z funkcji lub Menu.