Aplikacja o nazwie iDMSS na platformy iPhone/iPad,  jest dostępna(możliwość instalacji) wyłącznie przy pomocy usługi appstore dostępnej w urządzeniach iPhone/iPad.

Dostępne są cztery wersje aplikacji :

  • iDMSS Lite (bezpłatna)
  • iDMSS HD Lite (bezpłatna)
  • iDMSS Plus (płatna)
  • iDMSS HD (płatna)