Instrukcja zdalnej aktualizacji oprogramowania układowego ( firmware ) w rejestratorach z serii IPR oraz PVR.

1. Pobierz oprogramowanie Net Update Tool 

2. Należy rozpakować pobrany plik na dowolnym dysku.

Zawartość folderu po rozpakowaniu powinna wyglądać tak:

3. Proszę uruchomić program Update Tool.

Pojawi się okno:

w którym wpisujemy IP rejestratora, numer portu TCP ustawiony w rejestratorze ( domyślnie jest to port 8000).

Klikamy w przycisk "Login"

4.

W nowym oknie wpisujemy dane logowania administratora do rejestratora:

po czym klikamy na "OK"

5. Po zalogowaniu do urządzenia klikamy w przycisk "Patch"

6. Wskazujemy plik z firmware:

plik z firmware ma rozszerzenie .bin, wskazujemy plik ( w tym przypadku IPR1601_3521.bin ) i klikamy w "Otwórz")

Aktualne pliki firmware dla urządzeń są do pobrania z naszej strony - na karcie produktu znajduje się zakładka DOWNLOAD w której znajdują się odpowiednie pliki:

7. Okno oprogramowania powinno wyglądać tak:

8. Klikamy w przycisk "Bios"

akceptujemy chęć aktualizacji przyciskiem "OK"

Pojawi się okno z postępem aktualizacji:

9.Czekamy aż zakończy się proces aktualizacji i pojawi się okno z komunikatem o zakończeniu procesu:

Klikamy w przycisk "OK"

Rejestrator się zrestartuje. Po restarcie zostanie wczytany nowy firmware. Po wgraniu nowego oprogramowania pierwsze uruchomienie urządzenia trwa nieco dłużej niż normalnie.

W przypadku aktualizacji ze starej wersji o numerze niższym niż 4.0.x.x istnieje prawdopodobieństwo przywrócenia hasła użytkownika "admin" do ustawień domyślnych czyli (123456).

Należy zalogować się do rejestratora i zmienić hasło administratora.