Realizacja projektu ma na celu pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu mechaniki, automatyki, pneumatyki oraz inżynierii materiałowej, których efektem będzie opracowanie prototypu hybrydowej głowicy inspekcyjnej przeznaczonej do badania trudno dostępnych przestrzeni zamkniętych oraz pozostałych elementów systemu (mobilna platforma badawcza, panel operatorski oraz oprogramowanie do analizy danych pomiarowych).
   

Koncepcja prototypu nowego urządzenia od strony technicznych możliwości wykonania projektu oraz nowości rezultatów została skonsultowana z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa. Pozyskane informacje i opinie jednoznacznie wskazują, iż prezentowane we wniosku rozwiązanie obecnie nie istnieje i stanowi odpowiedź na sprecyzowane zapotrzebowanie rynkowe. 

      

I Przetarg na zakup komputerów przenośnych FT/Mał/1/2017 (zakończony z wyłonieniem dostawcy)

   

1. Zapytanie ofertowe

do pobrania

    

2. Dokument do przetargu

do pobrania

   

DANE DO PRZETARGU

     

Oferty proszę przesyłać na adres: a.brodowski@fortec.pl